Euritmietherapie € 40,00 per sessie

Vergoed door de meeste zorgverzekeraars